Tag: فراپيامك

نامزدهای ویژه انتخابات شورای اسلامی شهر یزد

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا – ۱۳۹۲

 

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان یزد:

عزیزالله سیفی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار یزدبانو گفت: هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری یزد در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی از تاریخ انتشار اسامی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی است.

وی ادامه داد:  ۱۵۴ کاندیدا شورای شهر یزد که از این تعداد ۱۵ نفر زن ، ۲۳ کاندیدا در شهر شاهدیه که یک نفر زن ، ۱۵ نفر در بخش زارچ که دو نفر زن، ۲۳ نفر نیز برای شوراهای شهر حمیدیا که دو نفر زن هستند، تایید صلاحیت شدند.

فرماندار در پایان گفت: کار تبلیغات نامزدهای این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی از امروز پنجشنبه آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع زمان رای گیری در روز جمعه ۲۴ خرداد ادامه دارد.

اسامی کاندیداها به نقل از کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان یزد به شرح ذیل اعلام می شود:

اسامی نامزدهای نهایی چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر یزد

۱ –خانم  عزت  یادگار  فرزند یداله کد نامزد ۱۸۵۷

۲ – آقای  مجید  آرمان نسب مشهور به نمکی آبشوری فرزند علی رضا کد نامزد ۱۲۱۵

۳ – آقای  محمدعلی  آزادی حسین آباد مشهور به آزادی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۱۷

۴ – آقای  سیدمحمدرضا  آقائی میبدی مشهور به سید محمد رضا فرزند سید علی کد نامزد ۱۲۱۹

۵ – آقای  محمدعلی  احمدنیا  فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۲۴۶

۶ – آقای  علی محمد  اخوت  فرزند آقا محمد کد نامزد ۱۲۴۷

۷ – خانم  فاطمه  اسلامی مشهور به ابطحی فرزند محمدجعفر کد نامزد ۱۲۵۱

۸ – آقای  سیدمهدی  افزونی  فرزند سید حسین کد نامزد ۱۲۵۶

۹ – آقای  مهدی  امامی  فرزند مرتضی کد نامزد ۱۲۵۸

۱۰ – آقای  حسن  امین مشهور به حسن امین فرزند محمد کد نامزد ۱۲۶۱

۱۱ – خانم  ملیحه  امینی اصیل  فرزند حسین کد نامزد ۱۲۶۲

۱۲ – آقای  محمدجواد  اولیاء  فرزند محمود کد نامزد ۱۲۶۴

۱۳ – آقای  محمد  ایوبی یزدی  فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۲۶۵

۱۴ – آقای  حسین  بابائی مشهور به امیر حسین فرزند محمد علی کد نامزد ۱۲۶۷

۱۵ – آقای  محمدرضا  بابائی  فرزند حسین کد نامزد ۱۲۶۸

۱۶ – آقای  مسعود  برادران  فرزند احمد کد نامزد ۱۲۷۱

۱۷ – آقای  حسین  بری ابرقوئی مشهور به ابرقویی فرزند علی کد نامزد ۱۲۷۴

۱۸ – آقای  هادی  بشر  فرزند ذبیح اله کد نامزد ۱۲۷۵

۱۹ – خانم  فاطمه  بنادکیان  فرزند محمود کد نامزد ۱۲۷۶

۲۰ – آقای  محسن  بندگاربنادکی  فرزند اصغر کد نامزد ۱۲۷۸

۲۱ – آقای  سیدبهادر  بهادری  فرزند محمد آقا کد نامزد ۱۲۸۱

۲۲ – خانم  مریم  بهزادی شهربابکی  فرزند حبیب کد نامزد ۱۲۸۲

۲۳ – آقای  مجید  بیارش  فرزند محمد علی کد نامزد ۱۲۸۴

۲۴ – آقای  سیدمحمدعلی  پاک نژاد مشهور به هاشم فرزند سید رضا کد نامزد ۱۲۸۷

۲۵ – آقای  سیدمرتضی  ترنجی نیا  فرزند سید حسین کد نامزد ۱۲۹۱

۲۶ – آقای  علی اصغر  جعفری مشهور به جعفری هرفته  فرزند محمدجعفر کد نامزد ۱۲۹۴

۲۷ – آقای  مسعود  جهانگیری آسفیچی  فرزند حسین کد نامزد ۱۴۱۶

۲۸ – آقای  حسن  چاوشیان طزنجی  فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۴۱۷

۲۹ – آقای  محمدمحسن  حائری زاده مشهور به محسن حائری  فرزند محمدصالح کد نامزد ۱۴۱۸

۳۰ – آقای  کاظم  حاجی صادقی نژاد  فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۲۱

 ۳۱ – آقای  محمدمهدی  حرزاده مشهور به حرزاده فرزند رضا کد نامزد ۱۴۲۵

۳۲ – خانم  مریم  حسین آبادی  فرزند کریم کد نامزد ۱۴۲۸

۳۳ – آقای  سیدابوالفضل  حسینی بغدادآباد  فرزند سیدمحمود  کد نامزد ۱۴۲۹

۳۴ – آقای  سیدعلی  حسینی جمال آبادی  فرزند سید محمد تقی کد نامزد ۱۴۵۲

۳۵ – آقای  سیدحسن  حسینی حسین آباد  فرزند سیدقیوم کد نامزد ۱۴۵۴

۳۶ – خانم  طیبه السادات  حسینی مقدم  فرزند سید علی اکبر کد نامزد ۱۴۵۷

۳۷ – آقای  محمدرضا  حق شناسی  فرزند عباس کد نامزد ۱۴۵۸

۳۸ – آقای  سیدحسن  حیدری مشهور به مهندس حیدری شهرداری فرزند سیدحمزه کد نامزد ۱۴۵۹

۳۹ – آقای  غلامرضا  خاکپورمروستی  فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۶۴

۴۰ – آقای  محمد  خانی فر  فرزند مرتضی  کد نامزد ۱۴۶۵

۴۱ – آقای  وحیدرضا  خباززاده یزدی مشهور به خباززاده یزدی فرزند آقامرتضی کد نامزد ۱۴۶۷

۴۲ – آقای  سیدحسن  خبیری  فرزند سیدعلی کد نامزد ۱۴۶۸

۴۳ – آقای  باقر  دبیری نژاد مشهور به مهندس دبیری نژاد فرزند عبدالله کد نامزد ۱۴۷۶

۴۴ – آقای  محمدعلی  دست افشان  فرزند عباس کد نامزد ۱۴۷۸

۴۵ – آقای  علی اکبر  دشتی  فرزند ابوالقاسم  کد نامزد ۱۴۷۹

۴۶ – آقای  ابوالفضل  دلاوری پور  فرزند محمود  کد نامزد ۱۴۹۴

۴۷ – آقای  علی محمد  دلاوری پور  فرزند محمود کد نامزد ۱۴۹۵

۴۸ – آقای  محسن  دهقان  فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۴۹۷

۴۹ – آقای  حمید  دهقان بنادکی  فرزند عباس  کد نامزد ۱۴۹۸

۵۰ – آقای  سیدمهدی  دهقان بنادکی  فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۵۱۲

۵۱ – آقای  علی اکبر  دهقان پورحسین آبادی  فرزند میرزاعباس کد نامزد ۱۵۱۶

۵۲ – آقای  مهدی  دهقان دهنوی مشهور به مهدی غلوم فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۵۱۸

۵۳ – آقای  حمیدرضا  دهقان منشادی  فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۵۲۱

۵۴ – خانم  لیلا  دهقان منشادی  فرزند شعبان کد نامزد ۱۵۲۴

۵۵ – آقای  مجید  دهقان منشادی  فرزند هدایت کد نامزد ۱۵۲۵

۵۶ – آقای  فرزاد  دهقانی فیروزآبادی  فرزند ولی ا… کد نامزد ۱۵۲۹

۵۷ – آقای  یدالله  راحمی مشهور به استاد راحمی  فرزند حسین کد نامزد ۱۵۴۲

۵۸ – آقای  امیرحسین  رادمنش  فرزند حسن کد نامزد ۱۵۴۵

۵۹ – آقای  مهدی  رستم آبادی  فرزند ماشاءاله کد نامزد ۱۵۴۸

۶۰ – آقای  محمدمهدی  رشیدی عزآبادی  فرزند محمدحسن  کد نامزد ۱۵۴۹

۶۱ – آقای  مصطفی  رضائیان منشادی  فرزند حجی حسین کد نامزد ۱۵۶۱

۶۲ – آقای  محمدحسین  رضائی صدرآبادی مشهور به حاجی حسین فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۵۶۲

۶۳ – آقای  علی اصغر  رضاشاطری  فرزند حسین  کد نامزد ۱۵۶۴

۶۴ – خانم  فریده  رنجبرناصرآبادی  فرزند عباس کد نامزد ۱۵۶۵

۶۵ – آقای  محمدعلی  زارع مشهور به زارع خاکشناس فرزند عباس کد نامزد ۱۵۶۹

۶۶ – آقای  امیرحسین  زارع بنادکوکی  فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۵۷۲

۶۷ – آقای  عباس  زارع گاریزی  فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۵۷۸

۶۸ – آقای  سیدمنصور  زیارتی  فرزند محمود کد نامزد ۱۵۷۹

۶۹- آقای  علیرضا  زینلی درب هنزی  فرزند علی اکبر  کد نامزد ۱۵۸۱

 ۷۰ – آقای  محمدمهدی  زینیا  فرزند علی محمد کد نامزد ۱۵۸۲

۷۱ – آقای  سیدمرتضی  سجاد مشهور به سید سجاد فرزند سید کاظم کد نامزد ۱۵۸۴

۷۲ – آقای  محمدرضا  سرمست یزدی  فرزند فتح الله کد نامزد ۱۵۸۶

۷۳ – آقای  سعید  سعادت مقدم  فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۵۸۷

۷۴ – آقای  محمدرضا  سلطانی  فرزند محمد علی کد نامزد ۱۵۹۵

۷۵ – آقای  محمد  سلمه نژادخلفباغی  فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۶۱۵

۷۶ – آقای  سیدضیاء  سلیمانی بنادکی  فرزند سید کاظم کد نامزد ۱۶۱۷

۷۷ – آقای  محمدصادق  سهیلی پور  فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۶۱۸

۷۸ – خانم  انیس  شاه رحمانی  فرزند محمود کد نامزد ۱۶۲۱

۷۹ – آقای  علیرضا  شایق  فرزند محمدباقر کد نامزد ۱۶۲۴

۸۰ – آقای  مرتضی  شایق  فرزند میرزا علی کد نامزد ۱۶۲۵

۸۱ – آقای  محمدرضا  شبانی نژادچاورچی  فرزند زینل  کد نامزد ۱۶۲۶

۸۲ – آقای  هادی  صادقیان  فرزند احد کد نامزد ۱۶۲۹

۸۳ – آقای  هادی  صادقیان  فرزند علی کد نامزد ۱۶۴۱

۸۴ – آقای  علیرضا  صادقی نژادسریزدی  فرزند فضل اله کد نامزد ۱۶۴۲

۸۵ – آقای  حمیدرضا  صالحیه یزدی  فرزند حبیب کد نامزد ۱۶۴۵

۸۶ – آقای  حامد  صدری زاده  فرزند محمد کد نامزد ۱۶۴۶

۸۷ – آقای  سیدمحمدمهدی  طباطبائی  فرزند سید عبدالعظیم کد نامزد ۱۶۴۹

۸۸ – آقای  سیدجمال الدین  طباطبائی مزرعه نو  فرزند سید حسین  کد نامزد ۱۶۵۲

۸۹ – آقای  حمید  عابدینی  فرزند محمد حسین کد نامزد ۱۶۵۶

۹۰ – آقای  مجید  عبدالحسینی زاده  فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۶۷۱

۹۱ – آقای  مرتضی  عبدالرضازاده مشهور به مهندس عبدالرضا زاده فرزند حسن کد نامزد ۱۶۷۲

۹۲ – آقای  صادق  عزیزی بندرآبادی  فرزند عباس کد نامزد ۱۶۷۴

۹۳ – آقای  حسین  عقبائی  فرزند عباس کد نامزد ۱۶۷۶

۹۴ – آقای  کاظم  فروغی نسب  فرزند عباس کد نامزد ۱۶۷۸

۹۵ – آقای  مهدی  فرهانی  فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۷۹

۹۶ – آقای  محمد  فقیه خراسانی  فرزند حسین کد نامزد ۱۶۸۱

۹۷ – آقای  سیدعلی  فقیه زاده فیروزآبادی  فرزند سید مهدی کد نامزد ۱۶۸۲

۹۸ – آقای  محمود  فلکیان  فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۶۸۴

۹۹ – آقای  حسام الدین  قاسمی  فرزند مرتضی کد نامزد ۱۶۸۵

۱۰۰ – آقای  اکبر  قاسمی خلف بادام مشهور به قاسمی فرزند عباس  کد نامزد ۱۶۸۶

۱۰۱ – آقای  حمیدرضا  قمی  فرزند حسین کد نامزد ۱۶۸۹

۱۰۲ – آقای  عبدالرضا  کابلی  فرزند عباس کد نامزد ۱۶۹۱

۱۰۳ – آقای  مهدی  کاشفی زاده مشهور به دکتر مهدی کاشفی زاده فرزند محمد کد نامزد ۱۶۹۲

۱۰۴ – خانم  مریم  کاظمی تربقان مشهور به مریم السادات فرزند سیدحمزه کد نامزد ۱۶۹۴

۱۰۵ – آقای  احمد  کریم  فرزند عباس کد نامزد ۱۶۹۶

۱۰۶ – آقای  محمدرضا  کفیل الناس  فرزند غلام حسین کد نامزد ۱۶۹۸

۱۰۷ – آقای  سعید  کلانتری  فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۷۱۲

۱۰۸ – آقای  سیدعلی محمد  کمال مشهور به سید کمال فرزند سید محمود کد نامزد ۱۷۱۸

۱۰۹ – آقای  محمدرضا  کوچک زاده مشهور به مهندس کوچک زاده فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۷۱۹

۱۱۰ – آقای  کمال  کیاست فر  فرزند علی محمد کد نامزد ۱۷۲۴

۱۱۱ – آقای  سیدسعید  گجراتی  فرزند سید حسین  کد نامزد ۱۷۲۵

۱۱۲ – آقای  محمد  گل آفتاب  فرزند احمدعلی کد نامزد ۱۷۲۶

۱۱۳ – خانم  اعظم  گلابگیریان  فرزند محمد کد نامزد ۱۷۲۷

۱۱۴ – آقای  سیدعباس  گلدون ساز مشهور به گلدانساز فرزند سید محمد کد نامزد ۱۷۲۸

۱۱۵ – آقای  عبدالصمد  لطیفی مشهور به جلال فرزند محمود کد نامزد ۱۷۲۹

۱۱۶ – آقای  سیدسعید  مؤذن زاده  فرزند سیدعلی محمد کد نامزد ۱۷۴۱

۱۱۷ – آقای  محمدحسین  ماوندادی پور  فرزند بمانعلی کد نامزد ۱۷۴۲

۱۱۸ – آقای  محمدمهدی  مبین  فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۷۴۵

۱۱۹ – آقای  محمدرضا  محمدی علی آباد  فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷۴۷

۱۲۰ – آقای  محمدرضا  مختاری تاج آباد  فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۷۴۹

۱۲۱ – آقای  سیدمحمدرضا  مدرسی مصلی مشهور به مدرسی و مدرس و مدرس مصلی فرزند سیدمحمدصادق کد نامزد ۱۷۵۲

۱۲۲ – آقای  رضا  مرشد  فرزند آقاعلی کد نامزد ۱۷۵۴

۱۲۳ – آقای  کاظم  مشرف  فرزند محمد کد نامزد ۱۷۵۶

۱۲۴ – آقای  مهدی  مصدق  فرزند حسین کد نامزد ۱۷۵۷

۱۲۵ – آقای  حمیدرضا  مطهریان  فرزند محمد رضا کد نامزد ۱۷۵۸

۱۲۶ – آقای  سیدمحمدعلی  معتمدفر  فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۷۵۹

۱۲۷ – آقای  امیر  معتمدنجار  فرزند محمد حسین  کد نامزد ۱۷۶۱

۱۲۸ – آقای  حامد  معتمدی  فرزند محمد تقی کد نامزد ۱۷۶۲

۱۲۹ – آقای  عابس  مکی نیری  فرزند قاسم کد نامزد ۱۷۶۴

۱۳۰ – آقای  مهدی  ملکی سورکی  فرزند علی کد نامزد ۱۷۶۷

۱۳۱ – آقای  محمد  منتظرفرج  فرزند علی کد نامزد ۱۷۶۸

۱۳۲ – آقای  مجید  منظورالحجه  فرزند علیرضا کد نامزد ۱۷۶۹

۱۳۳ – آقای  یاسر  موحدین  فرزند محمد حسین  کد نامزد ۱۷۸۱

۱۳۴ – آقای  سیدصدراله  موسوی هفتادر  فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۷۸۴

۱۳۵ – آقای  سیدعلی محمد  میرحسینی مشهور به سرهنگ فرزند سید یحیی کد نامزد ۱۸۱۶

۱۳۶ – آقای  عباس  میرحسینی  فرزند محمدکاظم کد نامزد ۱۸۱۷

۱۳۷ – خانم  سمیه  میرزااسمعیل مشهور به افسانه فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۸۱۹

۱۳۸ – آقای  ابوالفضل  میرزابابائی  فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۸۲۱

۱۳۹ – آقای  مرتضی  میرشمسی  فرزند احمد کد نامزد ۱۸۲۴

۱۴۰ – آقای  سیدمحمدرضا  میرفخرالدین  فرزند سیدعلیرضا کد نامزد ۱۸۲۵

۱۴۱ – آقای  محمود  ناصری مشهور به ناصری  فرزند عبدالرسول  کد نامزد ۱۸۲۶

 ۱۴۲ – آقای  ابوالقاسم  نجفی  فرزند محمد  کد نامزد ۱۸۲۷

۱۴۳ – آقای  حسین  نخعی سرو  فرزند عبدالله کد نامزد ۱۸۲۹

۱۴۴ – آقای  سیدعلی  نورانیان  فرزند سید محمد  کد نامزد ۱۸۴۲

۱۴۵ – آقای  سپنتا  نیک نام  فرزند ارشام کد نامزد ۱۸۴۵

۱۴۶ – آقای  احمد  نیکوکاران  فرزند میرزاعلی کد نامزد ۱۸۴۶

۱۴۷ – آقای  محمدرضا  واحدی مشهور به واحدی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۴۷

۱۴۸ – آقای  مجید  والاگهر  فرزند علی کد نامزد ۱۸۴۸

۱۴۹ – خانم  مهدیه  وحیدی نژاد  فرزند حسن کد نامزد ۱۸۴۹

۱۵۰ – خانم  حمیده  وزیری  فرزند سید محمد حسین کد نامزد ۱۸۵۱

۱۵۱ – آقای  سیدمحمد  هاشمی  فرزند سیدولی کد نامزد ۱۸۵۲

۱۵۲ – آقای  سیدمحمد  هاشمی پور  فرزند سید رضا کد نامزد ۱۸۵۴

۱۵۳ – آقای  محمدهادی  آراسته  فرزند حبیب  کد نامزد ۱۲۱۴

 ۱۵۴ – آقای  سیدمحمد  یونسی فر  فرزند سیدحسین  کد نامزد ۱۸۵۹

****

اسامی نامزدهای نهایی چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی منطقه  زارچ

۱- آقای  اکبر  آسایش  فرزند حسین کد نامزد ۱۲۱۸

۲ – آقای  علیرضا  ابوترابی زارچی  فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۴۲

۳ – آقای  سیدمصطفی  اجله  فرزند سیدعباس کد نامزد ۱۲۴۵

۴ – آقای  محمدحسین  اسدی زارچ مشهور به شیخ حسین فرزند حسن کد نامزد ۱۲۴۹

۵ – آقای  سیدعلیرضا  اقبالی زارچ  فرزند سید عبدا… کد نامزد ۱۲۵۷

۶ – آقای  نعمت اله  خلیلی زارچی مشهور به حاجی خلیلی فرزند علی کد نامزد ۱۴۶۹

۷ – خانم  رضوان  خوش اندام  فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۷۱

۸ – آقای  حسین  خوشنویس زارچ  فرزند زینل کد نامزد ۱۴۷۲

۹ – آقای  محمدرضا  خوشنویس زارچ مشهور به امید فرزند علی کد نامزد ۱۴۷۴

۱۰ – آقای  محمدعلی  داراب  فرزند ابوطالب کد نامزد ۱۴۷۵

۱۱ – آقای  مصطفی  ذاکری زارچ مشهور به مصطفی ذاکری فرزند علی کد نامزد ۱۵۴۱

۱۲- آقای  حجت  شریعتمداری  فرزند مصطفی کد نامزد ۱۶۲۷

۱۳- آقای  مرتضی  کریمی زارچی مشهور به جندقی فرزند بمانعلی کد نامزد ۱۶۹۷

۱۴- خانم  طیبه  کلانتری سرچشمه  فرزند علیرضا کد نامزد ۱۷۱۵

 ۱۵- آقای  محمد  کلانتری سرچشمه مشهور به امیر فرزند حجی علی کد نامزد ۱۷۱۶

****

اسامی نامزدهای نهایی چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدیه

۱ – آقای  ناصر  اسلامی نصرت آبادی  فرزند بمانعلی کد نامزد ۱۲۵۲

۲ – آقای  محمد  امیرجلیلی مشهور به سامعی فرزند غلامرضا  کد نامزد ۱۲۵۹

۳ – آقای  مصیب  بوشهری زاده  فرزند علی محمد کد نامزد ۱۲۷۹

۴ – آقای  حسین  خاتمی راد مشهور به حاج حسین خاتمی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۶۲

۵ – آقای  ناصر  رهاوی عزآبادی  فرزند علی کد نامزد ۱۵۶۷

۶ – آقای  حسین  سلطانی  فرزند محمد علی کد نامزد ۱۵۹۱

۷- آقای  محمدرضا  سلطانی مشهور به مهندس رضا فرزند محمد جلال کد نامزد ۱۵۹۴

۸- آقای  علی محمد  سلطانی گردفرامرزی  فرزند جواد کد نامزد ۱۵۹۷

۹- آقای  محمدرضا  سلطانی گردفرامرزی مشهور به محمدرضا میرزاعباس حاج کلانتر فرزند عباس کد نامزد ۱۵۹۸

۱۰- آقای  محمدکاظم  سلطانی گردفرامرزی  فرزند محمد  کد نامزد ۱۶۱۲

۱۲- خانم  نرگس  عزیزی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۷۵

۱۳- آقای  محمدحسین  کهدوئی مشهور به شیخ حسین فرزند علی محمد کد نامزد ۱۷۲۱

۱۴- آقای  حسن  محمودی میرهاشمی  فرزند بمانعلی کد نامزد ۱۷۴۸

۱۵- آقای  سیدعلیرضا  میرجلیلی مشهور به سید علی آقا فرزند سیدمحمود کد نامزد ۱۷۸۹

۱۶- آقای  سیدمحمد  میرجلیلی مشهور به محمد آقا سید آقا  فرزند سیدعلی اصغر کد نامزد ۱۷۹۱

۱۷- آقای  سیدمحمدرضا  میرجلیلی مشهور به محمد آقا فرزند سیدرضا کد نامزد ۱۷۹۲

۱۸- آقای  عباسعلی  میرجلیلی  فرزند علی کد نامزد ۱۷۹۴

۱۹- آقای  علیرضا  میرجلیلی  فرزند علی بمان  کد نامزد ۱۷۹۵

۲۰- آقای  محسن  میرجلیلی مشهور به میرجلیلی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۷۹۸

۲۱- آقای  محمدرضا  میرجلیلی مشهور به محمدرضا عباسی اشکذری فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۸۱۲

۲۲- آقای  محمدهادی  میرجلیلی  فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۸۱۴

۲۳- آقای  محمدهادی  میرجلیلی  فرزند محمد رضا کد نامزد ۱۸۱۵

****

اسامی نامزدهای نهایی چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر حمیدیا

۱ – آقای  احمد  بین آبادی  فرزند محمد کد نامزد ۱۲۸۵

۲ – آقای  غلامرضا  جعفری نجف آبادی مشهور به شیخ رضا  فرزند حسین کد نامزد ۱۲۹۵

۳ – آقای  محمدرضا  جعفری نجف آبادی  فرزند حسین کد نامزد ۱۲۹۶

۴ – آقای  محمدرضا  دشتی مشهور به یدالله فرزند محمود کد نامزد ۱۴۸۱

۵ – آقای  ابراهیم  دشتی رحمت آبادی  فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۴۸۲

۶ – آقای  حسین  دشتی رحمت آبادی  فرزند محمد رضا کد نامزد ۱۴۸۴

۷ – آقای  داود  دشتی رحمت آبادی  فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۴۸۵

۸ – آقای  سیدحبیب  دشتی رحمت آبادی مشهور به سید حبیب فرزند سیدابوالقاسم کد نامزد ۱۴۸۶

۹ – آقای  سیدمیثم  دشتی رحمت آبادی مشهور به پسر شهید سید علی محمد  فرزند سید علی محمد کد نامزد ۱۴۸۷

۱۰ – آقای  علی اکبر  دشتی رحمت آبادی مشهور به اکبر ماشاءا… فرزند ماشاءاله کد نامزد ۱۴۸۹

۱۱ – آقای  محمدرضا  دشتی رحمت آبادی  فرزند حسینعلی  کد نامزد ۱۴۹۱

۱۲ – آقای  حمید  دهقان چناری  فرزند امیر کد نامزد ۱۵۱۷

۱۳ – آقای  مصطفی  دهقان شیری  فرزند علی کد نامزد ۱۵۱۹

۱۴ – آقای  محمدرضا  دهقان منشادی  فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۵۲۶

۱۵ – خانم  نسترن  دهقان نجم آبادی  فرزند محمود کد نامزد ۱۵۲۷

۱۶ – آقای  علی محمد  رجبی  فرزند عباس کد نامزد ۱۵۴۶

۱۷ – آقای  میرزامحمد  رحمانی  فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۵۴۷

۱۸ – آقای  علی  زارع مشهور به ارنانی فرزند عباس کد نامزد ۱۵۶۸

۱۹ – آقای  اکبر  زارع ارنانی  فرزند محمد کد نامزد ۱۵۷۱

۲۰ – آقای  سیدابوالقاسم  زارع رشکوئیه  فرزند سید کاظم  کد نامزد ۱۵۷۴

۲۱ – آقای  احمد  زارع سروی مشهور به احمد زارع سروی  فرزند حسین  کد نامزد ۱۵۷۵

۲۲ – آقای  ابوالقاسم  صدیقی خویدک  فرزند حاجی علی کد نامزد ۱۶۴۷

۲۳- خانم  بی بی زهرا  مدرسی دره  فرزند سیداکبر کد نامزد ۱۷۵۱

جهت مشاهده نتایج انتخابات امسال اینجا را کلیک نمایید

این صفحه درحال ویرایش میباشد